Curtea de Conturi a descoperit la Primăria Timișoarei: plăți fictive, lucrări nerealizate și salarii uriașe

Andrei Marcu INVESTIGAȚII ACTUALITATE investigatii POLITIC

Dezastrul produs de administrația Frtiz a fost dezvăluit! Inspectorii Curţii de Conturi Timiș au finalizat auditul financiar la Primăria Timişoara şi la instituţiile din subordine asupra situaţiile financiare din anul 2022.

Printre abaterile constatate de Curtea de Conturi se numără și aspecte semnalate Ziua de Vest.

Primăria a plătit ilegal Brantner 72.066 de lei, pentru străzi care nu au fost niciodată măturate

Astfel, urmare auditului efectuat s-a constatat că UATM Timișoara procedează la recepția serviciilor de salubrizare privind activitatea de măturat mecanic și manual, de spălat manual și mecanic, respectiv de întreținere, prestate de către operatorul SC BRANTNER SRL pe suprafețe dimensionate conform caietului de sarcini, mai mari, comparativ cu suprafețele de salubrizat măsurate de către furnizorul lucrării topocadastrale SC GAUSS SRL, cu încălcarea reglementărilor19 privind recepția serviciilor prestate”.

”Din verificarea efectuată s-a constatat că entitatea auditată a procedat la derularea contractului de prestări servicii de salubrizare prin acceptarea la plată a cheltuielilor de salubrizare determinate în baza dimensiunii suprafețelor de salubrizat conform caietului de sarcini, pentru toată perioada 2021 și până la data prezentului audit, deși urmare auditului efectuat în anul 2020, asupra exercițiului financiar 2019, Camera de Conturi Timiș a constatat prejudicierea bugetului local prin acceptarea la plată a unor cheltuieli efectuate fără contraprestație.

Entitatea auditată a întreprins tardiv, demersuri, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse, doar în cursul anului 2022, când s-a procedat la încheierea contractului de prestări servicii nr.94/06.09.2022 cu prestatorul GAUSS SRL, pentru realizarea unui studiu, având ca obiect „efectuarea de măsurători a străzilor din Municipiul Timișoara și determinarea lungimii, lățimii și suprafeței necesare pentru stabilirea suprafețelor de salubrizare stradală”.

De asemenea s-a constatat faptul că nici până la această dată entitatea nu procedează la efectuarea recepției suprafețelor salubrizate pe baza măsurătorilor rezultate din studiul efectuat de SC GAUSS SRL, utilizând vechile măsurători din caietul de sarcini.

Pe parcursul auditului s-a procedat la recalcularea suprafețelor stradale recepționate, pe baza măsurătorilor efectuate de prestatorul GAUSS SRL, în cazul serviciilor prestate în lunile ianuarie și februarie 2022 privind operațiunile de măturat manual și întreținere, ceea ce a condus la recepționarea și acceptarea la plată a unor cheltuieli nelegale, cuantificate în sumă totală de 72.066 lei (inclusiv TVA)”, se precizează în raport.

Strabag a fost ”iertată” de plata dobânzilor penalizatoare

Din verificarea obiectivului de investiții „Modernizare și extindere la 4 benzi strada Mareșal C-tin Prezan (Lidia)-Venus” s-a constatat ”aplicarea eronată a coeficientului de ajustare a prețului lucrărilor de construire, contrar prevederilor O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, ceea ce a condus la decontarea de sume necuvenite în valoare totală de 610.799 lei”. Pentru intrarea în legalitate entitatea a întreprins diligențele de recuperare a sumei la bugetul local fără a proceda totodată și la calcularea de dobânzi penalizatoare aferente, deși au solicitat constructorului SC STRABAG SA stabilirea acestor sume.

Curtea de Conturi a constatat și neasigurarea sistemului calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare s-a constatat în cazul verificării pe teren a obiectivelor de investiții „Modernizare și extindere la 4 benzi strada Mareșal C-tin Prezan (Lidia)-Venus”, respectiv „Modernizare și extindere Bulevardul Sudului”.

”Din verificarea efectuată au fost constatate neconformități de ordin calitativ: fisuri în stratul de uzură în zona de acces pietonal și pistă de biciclete, traseu defectuos privind poziția căminelor și capacelor corespunzătoare rețelelor, ceea ce au condus la o finisarea defectuoasă în zona de interacțiune cu aliniamentul bordurilor sau a spațiului verde, nu este asigurată siguranța în exploatarea a obiectivului, îmbrăcămintea bituminoasă din beton asfaltic BA 16 din zona parcărilor care are un aspect poros, o culoare mai deschisă, cauzele putând fi insuficiența bitumului în mixtura asfaltică, granulozitatea necorespunzătoare a agregatului natural, compactarea insuficientă sau la temperaturi prea mici, lucrări efectuate într-o perioadă rece sau umedă.

În aceste situații, mai sus prezentate, s-a constatat că entitatea nu efectuează niciun demers privind remedierea defectelor calitative apărute în perioada de garanție stabilită, contrar prevederilor legale21 în condițiile în care consultantul de specialitate (dirigintele de șantier) nu și-a îndeplinit atribuțiile contractuale, concluzionând că entitatea prin sistemul de control intern nu asigură implementarea sistemului calității.

În timpul și ca urmare a auditului s-a stabilit valoarea dobânzilor penalizatoare în sumă totală de 34.069 lei, în conformitate cu prevederile legale”, se precizează în raport.

Sute de tone de armătură plătite ilegal la lucrările de la Lenau și Cinema Studio

Efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație care au condus la acceptarea la plată de sume necuvenite, în valoare totală de 1.610.226 lei, la obiectivele în curs de execuție: „Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau” (1.268.403 lei) și „Reabilitare Imobil Cinematograf Studio” (341.823 lei, din care accesorii în sumă de 33.824 lei), contrar prevederilor legale .

”Urmare auditului efectuat s-a constatat că au fost acceptate la plată și decontate cheltuieli reprezentând lucrări aferente structurii de rezistență, respectiv cantitatea de 227 tone armătură înscrisă în situațiile de lucrări și nepusă, în fapt, în operă la obiectivului de investiții: „Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau”, respectiv cantitatea de 45,7 tone armătură înscrisă în situațiile de lucrări și nepusă, în operă, la obiectivul „Reabilitare Imobil Cinematograf Studio”.

În concluzie, se reține prejudicierea bugetului local cu suma de 1.610.226 lei cu nerespectarea principiului unei bune gestiuni economico – financiare în utilizarea fondurilor publice ale bugetului local”, precizează inspectorii Curții de Conturi.

Nereguli au fost descoperite în ceea ce priveşte 64 de investiţii finalizate, în valoare de peste 100 de milioane de lei

În total au fost constatate nu mai puțin de 20 de abateri. Nereguli au fost descoperite în ceea ce priveşte 64 de investiţii finalizate, în valoare de peste 100 de milioane de lei, care apar în documentele contabile, ca fiind în lucru.

De asemenea, inspectorii Curţii de Conturi au descoperit Nerespectarea prevederilor legale privind utilizarea patrimoniului privat al UATM Timișoara de către doi operatori economici Mol România PP SRL și Lukoil România SRL, cu activitate de distribuție carburanți, fără a deține o formă legală asupra terenurilor în cauză, pentru care asocierile în participațiune încheiate de cei doi operatori cu UATM Timișoara au ajuns la termen. Astfel că, luni bune, bugetul local a fost prejudiciat de suma care trebuia plătită pentru folosirea terenului.

Directorii Casei de Cultură a Municipiului Timișoara și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara au primit în anul 2022 și primele șase luni din 2023, salarii nejustificat de mari, cu depășirea indemnizației lunare a viceprimarului.

Boc-mobilul la Congresul PPE/ “Am rupt acordul cu FMI, dar am menținut facilitățile pentru IT”

Loading...

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

sexyvideoshd.net
bokep-indo.me cam brunette in stockings.

Check Also
Karl Nehammer repostează mesajul lui Marcel Ciolacu pe rețeaua X, după vizita la București
Premierul român, Marcel Ciolacu, a postat un mesaj scurt pe Platforma X, după întâlnirea cu ...